ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ตั้งสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80280