หากใครสนใจอยากศึกษา ป.โท ป.เอก เตรียมตัว!

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 1/2567 ตั้งแต่ที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2567

สมัครได้ที่ https://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/

อ่านรายละเอียดการประกาศการรับสมัครได้ที่ คลิก

🎯หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

▶️ การบริหารการศึกษา

▶️นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

▶️ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

▶️ นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

▶️ การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

▶️ นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

▶️ สื่อสารการเมือง

▶️ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

▶️ สหวิทยาการเพื่อการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

______________________________

เพจ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ : https://graduatenstru.com

โทร : 075-377438

#ปริญญาโท#ปริญญาเอก