บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัย มรภ.นศ. ชวนวิ่ง” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช