บัณฑิตวิทยาลัย จัดแข่งขันกีฬานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสัมพันธ์ (Sports Day Relationship 2023) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยการแข่งขันมีดังนี้ การแข่งขันวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน