ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 932 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และสามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYjdf7sRSrNFlfnHDF0hE0iW9_39lKNJzYUQgpLpATi2OYXw/viewform

* หากผู้ที่สนใจท่นใดอยากได้เกียรติบัตร และรวมเอกสาร ให้ท่าน
ลงทะเบียน คนละ 400 บาท และสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดย
การสแกน Qr Code ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ