บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย การบริหารงานหลักสูตร

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid0Eyvk68psnrvVLJMNpZ1pPLNfRimpSGyqxHExXYgwjEgxKuRhb8cyBNbyQ5v5qT9Bl