วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จัดขบวนอัญเชิญปกปริญญาบัตรและชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา แด่

🟠พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ,ดร. (เสน่ห์ ทั่วจบ)

🟠พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,ดร. (วีระพัฒน์ จันทร์ศรีนาค)

ณ ศาลาการเปรียญวัดควนอุโบสถ ม.3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดยพิธีถวายปริญญาในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงมุทิตาสักการะกันอย่างคับคั่ง

รับชมภาพได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691245889668489&type=3