บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2566 สมัครและชำระเงินได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ :

https://graduatenstru.com/enroll/

ประกาศการรับสมัคร : https://drive.google.com/…/1tJ7MHGdGLaUUk1VSajbMBK…/view

🎯หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

▶️ การบริหารการศึกษา

▶️ การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

▶️ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

▶️ การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

▶️ นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

▶️ สื่อสารการเมือง

▶️ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดหลักสูตร https://graduatenstru.com/?page_id=110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

______________________________

เพจ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ : https://graduatenstru.com

โทร : 075-377438

#ปริญญาโท#ปริญญาเอก