บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 10 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง “การให้ความร่วมมือการให้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid0AVqEd3SDrDE8ZdaZMy4ifYZ1nxoFN5X7eLMb1jcHUB9cHFS7jgjF2Z8uEaShCgbQl