บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รวมภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ช่วงเช้า วันที่ พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช