บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันนี้ (15 พ.ย. 2565) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองอธิการบดี ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำทีมโดย รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าปรึกษาหารือกับ ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ถึงเรื่องโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในการปรึกษาหารือร่วมกันในครั้ง ผลสรุปจะมีพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นับเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช