วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับนักศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาเข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช