บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสาขาการบริหารการศึกษา จัดแข่งขันกีฬานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสัมพันธ์ (Sports Day Relationship 2022) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยการแข่งขันมีดังนี้ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน