บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

การชำระค่าเทอม 1/2565 #ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ป.โท /ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

📌วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2565

ช่องทางการชำระ

☑️ แอพพลิเคชัน Krungthai NEXT (จ่ายบิล >> กรอกรหัส 8998)

☑️ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

☑️ ตู้ ATM ทุกสาขา