มรภ.นศ. ร่วมกับ ธ.กรุงไทย หารือเพิ่อเตรียม MOU การให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา คงขำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย ที่เดินทางมาเพื่อหารือการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนจะมีการทำบันทึกตกลงความร่วมมือในเร็ว ๆ นี้

ภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid02F5739x8NRRA1gSnFUT8Tgiyj2q3dmESDaAz3hXekXhWyG88h19QmB83zv7gwvvftl