บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/media/set?vanity=nstru.graduate&set=a.912586993475903