บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฏาคม 2565 สมัครและชำระเงินได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ :

https://graduatenstru.com/enroll/

ประกาศการรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1nOJPSgNq3aokSlPL2PiBtTlnwEwGIl_2/view

🎯หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

▶️ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (เปิดรับเฉพาะระดับปริญญาโทเท่านั้น)

▶️ การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

▶️ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

▶️ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

▶️ การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

▶️ สื่อสารการเมือง (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

▶️ นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)

รายละเอียดหลักสูตร https://graduatenstru.com/?page_id=110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ : https://graduatenstru.com

โทร : 075-377438

#ปริญญาโท #ปริญญาเอก