บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

#ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สมัครทุกท่านที่สมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก) ➡️ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ