บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มีความต้องการสำรวจข้อมูลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการรับการประเมินคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) และเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับดังกล่าวต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/UyqfhQJ9dGVBq55C7 หรือสามารถ สแกน QR Code ทั้งนี้เรามีกลุ่ม

สำหรับศิษย์เก่าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร สามารถแสกนเข้าร่วมได้เลยหรือคลิกที่ลิ้งค์ : https://line.me/ti/g2/YcdzkZlQqaYTDXFweHnfo7AByOn8C7D9ueO8Bg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default