? ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ????
ตรวจสอบรายชื่อการอัพโหลดไฟล์เพื่อทำบัตรนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ?

?? นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
.
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้อัพโหลดรูปถ่าย เพื่อนำไปใช้ทำบัตรนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ดำเนินการเรียบร้อยหรือดำเนินการใหม่/นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษานักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้
.
ครุศาสตร์.>> https://drive.google.com/drive/folders/1k3ZRdHeZv564Re4XOq6hwOewLeOXUZH2?usp=sharing
.
วิทยาการจัดการ.>> https://drive.google.com/drive/folders/1YpHGap5t2_qslenOyYSejMYlONbg2ere?usp=sharing
.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.>> https://drive.google.com/drive/folders/1_A5g8tJJyP5U44g3Yv9k6qZKi8cjstuY?usp=sharing
.
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.>> https://drive.google.com/drive/folders/1BtX7mSPZCbQqnOUitUJuEPGG6-JUgZom?usp=sharing
.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม.>> https://drive.google.com/drive/folders/11x3NJbdcejN__zbN5oBGT_AIwsyfl-oh?usp=sharing
.
นักศึกษาภาค กศ.บป. >> https://drive.google.com/drive/folders/1P8SwHzRxVddkI5wYh4wmbnbQ3Ku_iGmp?usp=sharing
.
นักศึกษาภาค ปริญญาโท >> https://drive.google.com/drive/folders/12SGR-VMDgUsBhUY6Zj1Tj5KZj7r_onXo?usp=sharing
.
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก >> https://drive.google.com/drive/folders/1C-q7Spx7WDTEjMV7DJhIt6vvU-bdwoXw?usp=sharing
.
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู >> https://drive.google.com/drive/folders/119i32yYU0-LrXDObSloTeYjMR65vg-g2?usp=sharing
.
ดำเนินการใหม่/ยังไม่มีข้อมูล สามารถเข้าระบบผ่าน QR-CODE ด้านล่างนี้ได้เลย⤵️⤵️
.S 78995459

S 78995462

S 78995460
ดำเนินการอัพโหลดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2564
.
แจ้งในระบบเมื่อดำเนินการอัพโหลดไฟล์ภาพเรียบร้อย หรือมีปัญหาในหารอัพโหลดไฟล์ภาพ >> https://forms.gle/NSKgukfVU8muRRik9

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/632656143541082/posts/2341612589312087/?d=n