เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันนี้แอดมินมาแนะนำวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์

1. สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ เลือกระดับบัณฑิตศึกษา

2. คลิกกรอกใบสมัคร

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกสาขาวิชา และทำการยืนยันข้อมูล

4. พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปะหน้าซองนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย

5. นำใบชำระเงิน ไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย

6. ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน (ตรวจเช็คให้ครบถ้วนนะเพื่อรักษาสิทธิ์ตนเอง) ใส่ซองเอกสารแล้วแปะหน้าซองนำส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตามที่ได้พิมพ์มาจากระบบ