บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 โดยร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม