ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ ขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 9 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์

หากใครมองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ บัณฑิตวิทยาลัย กำลังจะเปิดทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เตรียมตัวให้พร้อม

สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่แฟนเพจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

#บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
#GraduateNSTRU

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "Innovation in busin and government commu"ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม