บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน เพื่อปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ขอขอบคุณส่วนงานงานอาคารและสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "เป็นอธิการ ใคร ใครเป็นคณบดี เป็น ก็ยังเห"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม