บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

6 วันสุดท้าย ที่จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 63 เท่านั้น รีบมาสมัครด่วน #ท่านใดที่สมัครแล้วอย่าลืมส่งหลักฐานเข้ามาด้วยนะครับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สามารถอ่านประกาศได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1tShLx2XS7LhGcZbYHtjjbLphLGnNOViC/view

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรจะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ- หลักสูตรการบริหารการศึกษาครู อาจารย์ที่ต้องการความแปลกใหม่ และพัฒนาคุณภาพตัวเองให้สูงขึ้น-หลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้-การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดมาเพื่อตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้คิดสร้างสรรค์ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ – นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์


สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ http://graduate.nstru.ac.th/การเข้าศึกษา/

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หรือโทร. 075-809861