บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
แบนเนอร์ประกาศ
banner
77309
Untitled-1 copy
รวม copy
กหฟห
17029552190-77433600-1702955219
ก่อนหน้าก่อนหน้า
ถัดไปถัดไป
[am_post_grid posts_per_page="6" paginate="yes"]

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สร้างคุณค่าในวิชาชีพ ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

ปริญญาโท

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลายสาขาที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนให้ตรงสาย​พัฒนาผู้เรียนสู่มืออาชีพ

ปริญญาเอก​

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับผู้เรียนให้รู้ลึกรู้จริงและก้าวหน้าทางด้านอาชีพ​

ลิงค์หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

♦ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช