บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน
นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการ จะสามารถทำงานประสานงานกับวิศวกรและฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องเรียนกับเรา

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

คิดค้นนวัตกรรม นำไปต่อยอด

อาจารย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เพิ่มมุมมองการบริหารจัดการ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

สร้างคอนเนคชั่น

ค่าใช้จ่าย

ปริญญาโท

ภาคปกติ

฿ 15000 เทอม
  • เรียนจบภายใน 2 ปี
  • ตลอดหลักสูตร 60000 บาท

ปริญญาโท

ภาคพิเศษ

฿ 25000 เทอม
  • เรียนจบภายใน 2 ปี
  • ตลอดหลักสูตร 100000 บาท

ปริญญาเอก

ภาคปกติ

฿ 30000 เทอม
  • ตลอดหลักสูตร 180000 บาท

ปริญญาเอก

ภาคพิเศษ

฿ 45000 เทอม
  • ตลอดหลักสูตร 270000 บาท
Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

สมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทร 075-377438

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

สามารถสมัครเรียนได้ และนำผลคะแนนมายื่นภายหลัง