ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 9 ชั้น 2