Research Clinic

คลีนิควิจัย

รับปรึกษาทั้งบุคลากรภายใน & บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับคำปรึกษา

ทีมผู้ให้คำปรึกษา

James Killer

Microsoft Office lead Speaker

event@speaker.com

Fredric Martin

Google Office lead Speaker

event@speaker.com

Henri Robert

Apple Office lead Speaker

event@speaker.com

ตารางนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ข่าววิจัยล่าสุด

ข่าวสารสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย

อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80280